Lexpera Blog

Tag: imtiyazlı pay sahipleri özel kurul kararı

Toplam 1 Gönderi

İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Kararının Alınmamış Sayılması

İmtiyazlı pay sahipleri özel kuruluna ilişkin TK m. 454/3’te, belirtilen şartlara uyulmaması halinde özel kurul kararının alınmamış sayılacağı düzenlenmiştir. Anılan hüküm incelendiğinde, toplantı ve karar nisaplarına uyulmaması, tutanağın gerekçeli olarak düzenlenmemesi, tutanağın on gün içinde yönetim kuruluna teslim edilmemesi, özel kurulda olumsuz oy kullananların imzalarını içeren listenin ve

Devamı