Lexpera Blog

Tag: Simsarlık Sözleşmesi

Toplam 1 Gönderi

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununa Göre Simsarlık Sözleşmesinin Sona Ermesi

1. Giriş

Simsarlık sözleşmesi 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 520525 maddelerinde düzenlenmiştir. Türk Borçlar Kanunu’nda vekalet ilişkilerinin düzenlendiği dokuzuncu bölümün üçüncü ayrımında düzenlenen simsarlık sözleşmesi maddi fiillere ilişkin olup, vekalet sözleşmesine kıyasla kapsamı daha sınırlıdır. Öyle ki simsarlık sözleşmesinin konusu yalnızca taraflar arasında bir sözleşmenin kurulmasına aracılık

Devamı