Lexpera Blog

Tag: tahkim şartı

Toplam 2 Gönderi

Tahkim Şartıyla Birlikte Yer Alan Yetkili Mahkemeye İlişkin Kayıtların Yargıtay Görüşleri ile Genel Değerlendirilmesi

Milletlerarası tahkim, özellikle milletlerarası ticaretin kapsamına giren uyuşmazlıklarda en çok başvurulan uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Bu yönteme başvurabilmek için tarafların, sözleşmeden kaynaklansın veya kaynaklanmasın aralarındaki mevcut hukuki ilişkiden doğan veya doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin milletlerarası tahkim anlaşması yapmaları gerekir. Tarafların açık ve kesin tahkim iradelerini yansıtması, milletlerarası tahkim anlaşmasının zorunlu unsurudur. Bu

Devamı

Alacağın Temliki Halinde, Alacağı Temlik Alan Uluslararası Tahkim Şartı ile Bağlı Mıdır? “Türk Hukuku’na Göre Bir Değerlendirme”

Uluslararası yahut yerel işlemlerde en çok tercih edilen hukuki işlemlerden biri, sözleşmesel ilişkiden doğan bir veya birden çok alacağın, esas sözleşme taraflarınca üçüncü bir şahsa temlik edilmesidir. Bununla birlikte, esas sözleşmenin tarafları için “masraflar” “uyuşmazlığın çözülme hızı”, “tarafsızlık”, “tarafların özerkliği” ve “gizlilik” gibi bir çok avantajı ve önemi sebebiyle, söz

Devamı