Lexpera Blog

Tag: transit geçiş

Toplam 1 Gönderi

Avrupa Marka Sisteminde Yeni Transit Geçiş Hükümleri*

I. Konunun Geçmişi

Reforma tabi tutulan Marka Hakları Direktifi (RL 2015/2436) ve Topluluk Marka Tüzüğü (VO 2015/2424), 16.12.2015’te kabul edilmiştir. Direktif, 24.12.2015 tarihinde hızlı bir şekilde Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayınlanmasının ardından 13.01.2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, üye devletlerin bunu

Devamı