Lexpera Blog

Tag: yatırım vergi teşvikleri

Toplam 1 Gönderi

Yatırım Vergi Teşvik Politikasının Hukuki Çerçevesi

Yatırım vergi teşvikleri tüm dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır. Gelişmekte olan ülkeler yatırım vergi teşviklerine ihracat faaliyetlerini arttırmak ve mukim şirketlerine küresel pazarda rekabet avantajı sağlamak üzere başvurmaktadır. Yükselen ekonomiler ve gelişmekte olan ülkeler ise bu amaçların yanında yerli üretimi desteklemek ve yabancı yatırımı çekmek üzere vergi teşviklerine yönelmektedir. Devletler tıpkı

Devamı