Lexpera Blog

Yasal Uyum ve Lexpera

Bir süredir ayrı bir risk kategorisi olarak görülmeye başlanan yasal uyum, üstesinden gelinmesi azami dikkat ve çaba gerektiren görevlerin başında gelmektedir.

Şirketlerin faaliyetleriyle ilgili yasal düzenlemelere uyumlu olup olmadıklarının saptanması ve yasal düzenlemelerde meydana gelen değişiklikler karşısında bu durumun izlenmesi gerçekten de zorlu bir uğraş.

Mevzuatta meydana gelen değişikliklerin çokluğu ve "torba kanun" uygulamalarının yarattığı zorlukların yanı sıra bazı düzenlemelerin Resmi Gazete yerine düzenlemeyi yapan kurumun web sitesinde yayımlanmakta olması, işi daha da karmaşık hale getirmektedir.

2017 yılının ilk on ayında Resmi Gazete ve diğer kaynaklarda yayımlanan yeni düzenleme ve değişikliklere ilişkin sayılar bu durumu somutlaştırmaktadır:

  • 460'dan fazla kanun ve kanun hükmünde kararname,
  • 500'den fazla yönetmelik (üniversite yönetmelikleri hariç),
  • 400'den fazla bakanlar kurulu kararı,
  • 820'den fazla tebliğ,
  • 300'e yakın uluslararası antlaşma.

Lexpera Hukuk Bilgi Sistemi (www.lexpera.com.tr), mevzuat alanındaki içeriği ve işlevleriyle yasal uyum süreçlerinin yürütülmesinde hem zaman tasarrufu sağlamakta hem de hata ihtimalini asgariye indirmektedir.

Lexpera'nın yasal uyum süreçlerini kolaylaştıran özelliklerinin başlıcaları aşağıda özetlenmiştir.

Kamuya açık ulusal mevzuatın tamamı izlenir ve günlük olarak güncellenir

Kanunlar, kanun hükmünde kararnameler, uluslararası antlaşmalar, tüzükler, yönetmelikler, tebliğler, yönergeler, genelgeler, özelgeler, kurul kararları, statüler, sektör duyuruları, genel şartlar ve kılavuzlar, hem Resmi Gazete üzerinden hem de kurum web siteleri üzerinden izlenmekte ve bu suretle yeni düzenleme ve değişiklikler kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır.

Mevzuata ilişkin gelişmeler günlük e-posta bültenleriyle kullanıcılara iletilir

Lexpera kullanıcıları, her mesai gününün başında o günün Resmi Gazete fihristini posta kutularında bulurlar. O günkü değişiklikler yerlerine işlendikten sonra gönderilen Mevzuat Günlüğü ile de o gün yayımlanmış yeni düzenlemelere ve o gün değişikliğe uğramış mevzuata ulaşırlar.

Kullanıcıya özel değişiklik bildirimleri (alarmlar)

Her kullanıcı kendisi için özel öneme sahip mevzuat metinleri için bildirim ayarı yapabilir. Bu durumda bildirim istenen mevzuat ve/veya bu mevzuatın alt mevzuatında meydana gelen değişiklikler kullanıcıya özel bir e-posta ile bildirilir. Bu sayede özel öneme sahip mevzuatta meydana gelen gelişmelerden herhangi birisinin gözden kaçırılması riski ortadan kalkmış olur.

Örneğin, Sermaye Piyasası Kanunu için metin ve ikincil mevzuat bildirimi kuran bir kullanıcı, Sermaye Piyasası Kanunu değiştiğinde veya bu kanuna dayalı olarak yeni bir alt düzenleme yapıldığında yahut da bu kanuna dayanan alt düzenlemelerde değişiklik olduğunda, Lexpera'dan gelen özel bildirimle durumdan haberdar olur.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görüntüleme ve kaydetme

Lexpera mevzuat değişikliklerini kelime işlemci programların değişiklikleri izle moduna benzer bir biçimde eski ve yeni halleri karşılaştırarak görüntüleyebilir.

Örneğin, bu bağlantıyı tıklayarak Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nde 27.09.2017 tarihinde yapılan değişikliği karşılaştırmalı olarak görebilirsiniz. Değişen kısımların değişiklik öncesi hali ekranın solunda, değişiklik sonrası hali ise ekranın sağında yer almaktadır. Çıkan ibareler kırmızı ve üzeri çizili olarak, eklenen ibareler ise yeşil renkte gösterilmektedir. Bu sayfa, pdf kaydetme özelliği sayesinde kaydedilip, ilgili kişilerle kolayca paylaşılabilir.

Mevzuat metinlerin eski halleri ve zaman çizelgesi

Lexpera, mevzuat metinlerinin geçmişte yürürlük bulmuş hallerini de listeleyebilir ve görüntüleyebilir. Bu bağlantıyı tıklayarak Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nin zaman çizelgesine ulaşabilirsiniz. Bu çizelgede, ilgili tebliğin her değişiklik sonrasında oluşan hali liste halinde yer almaktadır. Bu listedeki bağlantılar vasıtasıyla, tebliğin eski hallerine, değişikliklerin yayımlandığı Resmi Gazete'deki değiştiren metne ve eşit değildir simgelerini tıklayarak ilgili sürümün bir önceki sürümle karşılaştırıldığı ekrana ulaşabilirsiniz.

"Torba kanun" uygulaması ve Etkilediği Mevzuat listesi

Başka mevzuat metinlerinde değişiklik yapan mevzuat metinleri görüntülenirken, ekranın sağında yer alan Etkilediği Mevzuat bağlantısı tıklanarak, değiştirilen mevzuatın listesine ulaşılabilir. Kimi zaman bir kanun ya da kanun hükmünde kararname ile onlarca kanun değişikliğe uğramaktadır. Etkilediği mevzuat listesi özellikle bu tip durumlarda çok büyük bir kolaylık sağlamaktadır. Örneğin bu bağlantıyı tıklayarak 694 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin değiştirdiği mevzuatın listesine ulaşabilirsiniz.

Üstün arama ve filtreleme özellikleri

Lexpera, doğal dil desteğine sahip arama fonksiyonu ve gelişmiş filtreleme özellikleri sayesinde mevzuat araştırması ve taraması konusunda önemli avantajlar sağlamaktadır.

Örneğin, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılmış düzenlemeleri listelemek, bu düzenlemeler arasında belli bir sözcük ya da ibareyi içerenleri, belli bir tarih aralığında yayımlanmış ya da değiştirilmiş olanları süzmek mümkündür.

Özel ihtiyaçlara özel çözümler

Lexpera, şirketlerin özel ihtiyaçlarına uygun lisanslama modelleri sunmasının yanında, gelişmiş teknolojik alt yapısı ve API arayüzü sayesinde GRC ve diğer yazılımlarla entegre biçimde çalışabilmektedir.

Lexpera Blog’da yayımlanan yazılar, yazarlarının görüşlerini ifade eder. Lexpera Blog’da bir yazıya yer verilmesi, o yazıda savunulan görüşlerin On İki Levha Yayıncılık tarafından benimsendiği anlamına gelmez. Yazılar, bilgi amaçlı olup, hukuki mütalaa ya da tavsiye niteliği taşımamaktadır.
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı ve bilimsel yazma etik kurallarını aşan iktibaslar konusunda yazarların ve On İki Levha Yayıncılık’ın rızası bulunmamaktadır.
Author image
Hakkında Erol Öz
İstanbul Websitesi