Lexpera Blog
Author image

Av. Ayşenur Yavuz Taşkale

1 Gönderi

HMK Usulünde Tahkim Yargılaması

Giriş

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 407-444. maddeleri arasında düzenlenen tahkim, tarafların aralarındaki uyuşmazlığı devlet yargısı yerine tarafsız hakemler nezdinde çözülmesini sağlayan yargılama yoludur. Devlet mahkemelerindeki yargılamanın yanında özel bir yargılama usulü olan tahkim, ihtiyari ve zorunlu olmak üzere iki türlüdür. İhtiyari tahkim, taraflara devlet yargısı yerine tahkime gidebilme

Devamı