Lexpera Blog
Author image

Doç. Dr. Ş. Barış Özçelik

1 Gönderi Websitesi
Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi

COVID-19 Salgını Çerçevesinde Alınan Önlemlerin Sözleşme Hukuku ve Mücbir Sebep Kavramı Açısından Değerlendirilmesi

1. Salgın Mücbir Sebep midir?

Mücbir sebep genellikle “bir borcun veya genel bir davranış yükümünün ihlâline neden olan, borçlunun işletme faaliyetiyle ilgisi olmayan (haricî), öngörülemez ve kaçınılamaz bir olay” olarak tanımlanmaktadır[1].

Mücbir sebebin haricîliğinden (externality), borcun ifasını engelleyen olayın kaynağının, borçlunun faaliyet sahasının dışında bulunması anlaşılır. Böylece belirli bir

Devamı