Lexpera Blog
Author image

Prof. Dr. Başak Baysal

1 Gönderi Websitesi
Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, LL.M. Paris II.

Koronavirüs 2019 (COVID-19) ve Sözleşmeler

Prof. Dr. Başak Baysal[1]
Av. Murat Uyanık[2]
Av. Mehmet Selim Yavuz[3]

ÖZET: Bu incelemenin konusunu, bir sosyal felaket olarak nitelendirilebilecek COVID-19 hadisesi sonucunda sözleşmelerin sonlandırılması/değiştirilmesi konusunda Türk hukukunun verdiği haklar oluşturmaktadır. Türk hukukunda konuyla ilgili olabilecek başta TBK m. 136 (borçlunun sorumlu olmadığı sonraki imkânsızlık) ve

Devamı