Lexpera Blog
Author image

Doç. Dr. Berk Demirkol

1 Gönderi Websitesi
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

COVID-19 Salgınının Tahkim Yargılamalarındaki Sürelere Etkisi

1. Giriş

Koronavirüs (“COVID-19”) salgını, kanun koyucunun çeşitli hukukî konularda bir dizi tedbir almasını ve düzenleme getirmesini gerektirmiştir. 25 Mart 2020’de kabul edilen, 26 Mart 2020 tarihli ve 31080 sayılı Resmî Gazete 1. Mükerrer’de yayınlanan 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un (“Torba Kanun”) Geçici 1.

Devamı