Lexpera Blog
Author image

Av. Birnur Dal

2 Gönderi

Özel Öğretim Kurumlarında Çalıştırılan Öğretmenlerin İş Sözleşmeleri

1. Giriş

Çalışmamız kapsamında ele alınan eğim-öğretim sektörü bir kamu hizmeti sıfatına haiz olduğundan devletin devamlı denetim ve gözetimi altında düzenlediği bir alandır. Bu noktada, Anayasa’nın (“AY”) 42. maddesi eğitim ve öğrenim hakkını aşağıdaki şekilde düzenlemiştir:

“Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz.
Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir

Devamı

COVID-19 Virüsü Sebebi ile Özel Okullar Tarafından Uygulanan Uzaktan Eğitimin Özel Okul Sözleşmelerine Etkisi

1. Giriş

Dünya çapında tüm sektörleri etkileyen Covid-19 virüsü Türkiye’deki eğitim-öğretim sektörünü de etkisi altına almıştır. Tüm dünyada olduğu gibi devletler tarafından bu salgına karşı alınan tedbirlerin sözleşmeler üzerinde birtakım etkileri oluşmuştur.

Ülkemizde de bu tedbirler kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı (“MEB”) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’nün 16.03.

Devamı