Lexpera Blog
Author image

Arş. Gör. Burcu İrge Erdoğan

2 Gönderi Websitesi
Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi

Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısında Yer Alan İhtiyati Tedbirlere İlişkin Konulardaki Revizyonun Milletlerarası Özel Hukuk Bakımından Değerlendirilmesi

A. Genel Olarak

İhtiyatî tedbir, HMK m.389-399 maddeleri arasında “Geçici Hukukî Korumalar” başlığı altında düzenlenmiştir. İhtiyatî tedbirler yargılama aşamasının sonuçlanmasına kadar taraflardan birinin menfaatlerine zarar gelmesi muhtemel olan durumların önlenmesi için tanınan hukukî korumadır. İhtiyatî tedbirde amaç dava konusunun sonuçlanmasına yardımcı olmak değil, dava taraflarından birinin dava

Devamı

COVİD-19 (Koronavirüs) Salgınının Yabancı Unsurlu Sözleşmelerde Uygulanacak Hukuka Etkisi

2019 Aralık ayında Çin’in Wuhan şehrinden tüm dünyaya yayılan COVID-19 (Koronavirüs) küresel bir sorun haline gelmiş ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından “pandemi” olarak ilan edilmiştir. Ülkemizde ilk koronavirüs vakası 11 Mart 2020’de ortaya çıkmıştır. Salgın alınan tüm önlemlere rağmen artış göstermeye devam etmektedir. İnsan sağlığına etkileri yanında, Covid-19

Devamı