Lexpera Blog
Author image

Arş. Gör. Doğa Irgız

1 Gönderi
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı

Yapay Zekâ Kullanımı için Hukuksal Çerçeve İhtiyacı

Giriş

Günümüzde yapay zekâ; sağlık, eğitim, mühendislik faaliyetleri, bazı mesleklerin icrası gibi, insan hayatına dair birçok alana dâhil olmuş ve her geçen gün daha çok kullanılmaya ve daha fazla alana dâhil olmaya devam etmektedir.[1] Yapay zekânın dahil olduğu bu alanlardan biri de hukuktur.

Kolombiya’da bir hâkim otistik bir

Devamı