Lexpera Blog
Author image

Prof. Dr. Pınar Karacan

3 Gönderi
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, ORCID no: 0000-0002-9339-3207

Uzayın Devlet Dışı Aktörler Tarafından Ticari Kullanımı ve Yasal Düzenleme İhtiyacı

Gerek tarihsel süreçte gerekse günümüzde mevcut yasal çerçeve bakıldığında uzay hukuku uluslararası hukukun altında ve süjesini devletlerin oluşturduğu bir alandır. Oysa günümüzde uzay en çok “özel kişiler/kurumlar” çalışmada kullanılacak terim “devlet dışı aktörler” (non-state actors) tarafından ticari olarak kullanılmaktadır. Çalışmanın amacı uzay hukukuna ilişkin mevcut yasal çerçeve sınırları içinde

Devamı

Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın Uluslararası Yatırım Hukukuna Etkisi: Enerji Şartı Antlaşması ve Avrupa Birliği-Kanada Kapsamlı Ekonomik Ticaret Antlaşması Örnekleri

Avrupa Birliği’nin (AB) hukuk alanında gerçekleştirdiği birçok değişiklik uluslararası gelişmelere zemin hazırladığı gibi uluslararası yatırım alanındaki gelişmelere de yön vermektedir. Örneğin uluslararası yatırım hukukunda uyuşmazlık çözümünde yıllarca kullanılan “yatırımcı-devlet” uyuşmazlık çözümü sistemi yerine (“investor-state” dispute settlement –ISDS) “Yatırım Mahkemesi Sistemi”’ oluşturma (Investment Court System- ICS) tartışmalarının başlamasında AB içindeki

Devamı

Yapay Zekâ Kullanımı için Hukuksal Çerçeve İhtiyacı

Giriş

Günümüzde yapay zekâ; sağlık, eğitim, mühendislik faaliyetleri, bazı mesleklerin icrası gibi, insan hayatına dair birçok alana dâhil olmuş ve her geçen gün daha çok kullanılmaya ve daha fazla alana dâhil olmaya devam etmektedir.[1] Yapay zekânın dahil olduğu bu alanlardan biri de hukuktur.

Kolombiya’da bir hâkim otistik bir

Devamı