Lexpera Blog
Author image

Arş. Gör. Eren Kalanyuva

1 Gönderi
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi

İtalya’da Covid-19 Salgın Hastalığıyla Mücadele Kapsamında Öngörülen Kolluk Tedbirlerinin ve İdari Yaptırımların Hukuka Uygunluğuna Dair Güncel Bir Consiglio di Stato Kararı


Consiglio di Stato: İtalyan Danıştayı


2019 Aralık ayının son günlerinde ilk kez Çin’de görülen ve Covid-19 olarak adlandırılan virüsün etkileri, ilk aşamada iktisadî ve tıbbî açıdan hastalıkla mücadele konusundaki tahmine dayalı yaklaşımlar ekseninde tartışılmıştır. Ancak virüsün dünya üzerinde hızla yayılarak ölümle sonuçlanan vakalara yol açması ve Dünya Sağlık Örgütü

Devamı