Lexpera Blog
Author image

Av. Eren Karaca

2 Gönderi Websitesi

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Bağlamında Geri Gönderme Yasağı

Giriş

İkinci Dünya Savaşının yaşandığı süreçte milyonlarca insan yerinden edilmiştir. Bu gelişme insanların kitleler halinde diğer devletlere sığınmacı olarak göç etmesine neden olmuştur. Yüzyıllardır devletlerin yabancılar üzerinde sahip olduğu mutlak egemenliğin bir neticesi olarak uygulanan sınır dışı etme kararları ise ciddi insani dramlara yol açmıştır. Bu sebeple 1951 tarihli Mültecilerin

Devamı

Kanunilik İlkesi Bağlamında Belirlilik ve Kıyas Yasağı

Giriş

Suçta ve cezada kanunilik ilkesi kanunda suç olmayan fiillerden dolayı kişilerin cezalandırılamayacağı ve ceza kanunlarının geçmişe yürütülerek cezalandırmanın mümkün olmaması anlamına gelmektedir. Bu özelliğiyle birey özgürlükleri açısından bir güvence fonksiyonu görmektedir.[1] Ancak, Ceza hukukunun güvence fonksiyonunu icra edebilmesi açısından, suçta kanunilik ilkesinin benimsenmesi yeterli olmamaktadır. Aynı zamanda, kanunda

Devamı