Lexpera Blog
Author image

Av. Kıvanç Süerdem

2 Gönderi
Bulut Süerdem Avukatlık Ortaklığı

7244 Sayılı Torba Yasanın İşçi İşveren İlişkilerine Yönelik Getirdiği Yenilikler Hakkında Bilgi Notu

15 Nisan 2020 tarihinde Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilen ve basında torba yasa olarak bilinen 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Torba Yasa”) ile Covid-19 salgınının sosyal ve ekonomik hayat üzerindeki olumsuz etkilerini en

Devamı

Serbest Meslek Sahipleri ve Şirket Ortaklarının İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirimi

Serbest meslek sahipleri ile birtakım şirket ortakları[1] 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun (“Kanun”) 4. maddesinin 1. fıkrasının b bendinde sigortalı sayılanlar arasında yer almıştır.

İşbu bilgi notunda; 4/b statüsündeki sigortalıların iş kazası ve meslek hastalığı bildirim yükümlülüğü kapsamında; öncelikle netliğe kavuşması gereken iki

Devamı