Lexpera Blog
Author image

Av. Filiz Demiral

3 Gönderi
Bulut Süerdem Avukatlık Ortaklığı

Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğindeki Değişiklik Hakkında

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilmesine neden olan “Covid-19” adı ile bilinen salgın hastalık sebebiyle, ülkemizde ve tüm dünyada pek çok önlem alınmış durumdadır. Ülkemizde mevzubahis salgının etkilerine istinaden yapılan son düzenleme; tüketici hakem heyetlerinin çalışma usul ve esaslarına ilişkin olup esasında tüketicileri ve satıcıları da yakından ilgilendirmektedir.

T.

Devamı

Uzaktan Çalışma Modeli, Riskleri ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Hakkında

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilmesine neden olan “Covid-19” adı ile bilinen salgın hastalık sebebiyle, ülkemizde ve tüm dünyada pek çok önlem alınmış durumdadır. Söz konusu önlemlerin bir kısmı idari merciler eli alınmakta ve denetlenmekte iken, bir kısmı ise işverenlerin inisiyatifine bırakılmış durumdadır. İşverenler tarafından bu kapsamda alınan en

Devamı

Serbest Meslek Sahipleri ve Şirket Ortaklarının İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirimi

Serbest meslek sahipleri ile birtakım şirket ortakları[1] 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun (“Kanun”) 4. maddesinin 1. fıkrasının b bendinde sigortalı sayılanlar arasında yer almıştır.

İşbu bilgi notunda; 4/b statüsündeki sigortalıların iş kazası ve meslek hastalığı bildirim yükümlülüğü kapsamında; öncelikle netliğe kavuşması gereken iki

Devamı