Lexpera Blog

Tag: iş kazası ve meslek hastalığı

Toplam 1 Gönderi

Serbest Meslek Sahipleri ve Şirket Ortaklarının İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirimi

Serbest meslek sahipleri ile birtakım şirket ortakları[1] 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun (“Kanun”) 4. maddesinin 1. fıkrasının b bendinde sigortalı sayılanlar arasında yer almıştır.

İşbu bilgi notunda; 4/b statüsündeki sigortalıların iş kazası ve meslek hastalığı bildirim yükümlülüğü kapsamında; öncelikle netliğe kavuşması gereken iki

Devamı