Lexpera Blog
Author image

Prof. Dr. Müjgan Tunç Yücel

2 Gönderi
İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku ABD Öğretim Üyesi

Üçüncü Kişinin Malı Üzerindeki Rehinle Temin Edilen Alacağın Konkordatodaki Durumu

I. Genel Olarak

Alacağın, üçüncü kişinin malvarlığı üzerinde rehin kurularak teminat altına alınmış olması halinde konkordatodaki hukuki statüsü hakkında doktrin ve yargısal içtihat bugüne kadar birlik içinde idi. Ancak İİK’nın 7101 sayılı Kanun’la değişik konkordato hükümlerinin yürürlüğe girmesi ve konkordatonun yaygın şekilde uygulanmaya başlaması üzerine bu konudaki görüş

Devamı

7226 sayılı Kanun ile Cumhurbaşkanlığının 2480 sayılı Yargı Alanındaki Hak Kayıplarının Önlenmesi Amacıyla Getirilen Durma Süresinin Uzatılmasına Dair Kararı Uyarınca Sürelerin Durmasının Konkordato Sürelerine Etkisi

Bilindiği üzere 7226 sayılı Kanun’un Geçici 1’inci maddesi ile takip hukukuna ilişkin süreler ve bu kapsamda konkordatodaki süreler durmuştur. Ancak uygulamada, söz konusu durmanın etkileri ve sürelerin hesaplanması konusunda bazı tereddütler oluşmuştur. Konkordato taleplerine bakan asliye ticaret mahkemelerinin de özellikle konkordato mühletlerinin durmasına ilişkin olarak farklı şekilde karar

Devamı