Lexpera Blog
Author image

Av. Sedat Tarlacı

2 Gönderi
Işıktaç & Atabay Hukuk Bürosu.
LL.B. Istanbul University
LL.M. Istanbul University, Commercial Law (Candidate)
sedattarlaci@isiktac.av.tr

İkinci El Araçlara İlişkin 6 Ay ve 6 Bin Kilometre Kısıtlaması

Bir süredir haberlerde karşımıza çıkan, araçların ilk tescilinden sonra satışının kısıtlanacağına dair düzenleme, 16 Ağustos 2022 tarihli 31025 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Sadece ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticaretiyle uğraşanların değil, oldukça geniş bir kitlenin dikkatini çeken bu hukuki düzenlemeyi yakından incelemek faydalı olacaktır. Nitekim bu düzenleme,

Devamı

COVID-19’un Sözleşmelere Etkisi

Giriş

Sözleşme hukukunun temel ilkelerinden biri olan sözleşmeye bağlılık (ahde vefa) ilkesi gereğince sözleşmenin ifası esnasında karşılaşılabilecek her türlü engele rağmen verilen sözde durulması, sözleşmede kararlaştırılan edimlerin ifası gerekir. Ancak sözleşmenin kurulmasından sonra ortaya çıkan bazı değişiklikler sözleşmenin ifasını aşırı derecede güçleştirebilir, anlamsızlaştırabilir veya edimler arası dengeyi altüst edebilir. Bunun

Devamı