Lexpera Blog
Author image

Türkan Kasapoğlu

1 Gönderi
Hakim, Bakırköy Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanı, İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bilim Dalı Doktora Programı Öğrencisi

Alacaklı Tarafından Açılan Doğrudan Doğruya İflas Davaları (İİK m.177)

I. Genel Olarak

İflas Hukukunda genel iflas sebebi, borçlunun muaccel olmuş para borcunu depo emri kararına rağmen ödememesidir.[1] İİK’nın 43. maddesi uyarınca, tacirlerin, tacir sayılanların, tacirler hakkındaki hükümlere tabi olanların ve tacir olmadıkları halde özel kanun hükümlerine göre iflasa tabi olan kişilerin iflas yoluyla takibi mümkündür[2]. İflas

Devamı