Lexpera Blog

Ödediğiniz Primi Geri Alabilirsiniz!...

Sosyal Güvenlik Kurumu’na yıllarca prim ödediniz ancak emekliliğe hak kazanamadınız. Bu durumda ödediğiniz primleri geri alabilirsiniz.

Sosyal güvenlik sistemimizde bir kişinin emekliliğe hak kazanabilmesi için bazı şartların birlikte gerçekleşmesi gerekiyor. Bunlar; belli bir yaşa ulaşılması, belli bir süre prim ödenmesi ve sigortalılık süresinin doldurulması. Eğer ki bu şartlardan birisi gerçekleşmezse emekli olabilmeniz mümkün değil.

Ancak, bir kişi emeklilik için yaş şartını doldurmasına karşın diğer şartları sağlayamaması halinde talep etmesi durumunda ödediği primleri yaşlılık toptan ödemesi adı altında geri alabiliyor.

Yaşlılık toptan ödemesinin miktarı kişinin sigortalılık statüsüne göre değişiyor.

  • Eğer kişi işçi ise kendi adına bildirilen (yani işveren adına ödenenler hariç) malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primleri,

  • Eğer kişi işveren/esnaf ise ödediği tüm malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primleri,

primin ait olduğu yıldan itibaren yazılı istek tarihine kadar geçen yıllar için, her yılın gerçekleşen güncelleme katsayısı ile güncellenerek toptan ödeme şeklinde verilebiliyor.

Lexpera Blog’da yayımlanan yazılar, yazarlarının görüşlerini ifade eder. Lexpera Blog’da bir yazıya yer verilmesi, o yazıda savunulan görüşlerin On İki Levha Yayıncılık tarafından benimsendiği anlamına gelmez. Yazılar, bilgi amaçlı olup, hukuki mütalaa ya da tavsiye niteliği taşımamaktadır.
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı ve bilimsel yazma etik kurallarını aşan iktibaslar konusunda yazarların ve On İki Levha Yayıncılık’ın rızası bulunmamaktadır.
Author image
Ankara