Lexpera Blog

Süt Parası Nasıl Alınır?

Halk arasında süt parası olarak biline "emzirme ödeneği", doğum yapması halinde sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması halinde sigortalı erkeğe veriliyor.

Emzirme ödeneğinden hizmet akdine tabi çalışan (4/a’lı) sigortalılar yani işçiler ile kendi adına ve hesabına (4/b’li) çalışan sigortalılar yani işyeri sahipleri ve şirket ortakları yararlanabiliyor.

Bununla birlikte emzirme ödeneği alınabilmesi için başka şartlar da var:

1- Hizmet akdine tabi (4/a lı) çalışan sigortalılar yani işçiler için, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün prim bildirilmiş olması gerekli.

2- İşyeri sahipleri ve şirket ortakları için, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün prim yatırılmış olması ve SGK’ya herhangi bir prim borcu bulunmaması gerekli.

3- Doğan çocuğun yaşaması gerekli.

Bu şartların sağlanması halinde emzirme ödeneği alınabiliyor. 2017 yılı için ödenen emzirme ödeneği tutarı 132 TL.

Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalılara Kimlik Paylaşım Sistemi üzerinden doğan çocuğa ilişkin bilgiler tespit edilerek, herhangi bir talep şartı aranmaksızın emzirme ödeneği ödeniyor.

Ancak, bilgilerin SGK sistemine düşmemesinden dolayı ödeneklerinin otomatik ödenememesi durumunda bulunduğunuz yerdeki SGK il müdürlüğüne başvurmanız gerekiyor. Müracaat için gerekli belgeler ise sadece talep dilekçesi ve doğum raporu. Süt parası başvuru yapıldıktan 15 gün içerisinde alınabiliyor.

https://www.lexpera.com.tr/mevzuat/kanunlar/sosyal-sigortalar-ve-genel-saglik-sigortasi-kanunu-5510#

Lexpera Blog’da yayımlanan yazılar, yazarlarının görüşlerini ifade eder. Lexpera Blog’da bir yazıya yer verilmesi, o yazıda savunulan görüşlerin On İki Levha Yayıncılık tarafından benimsendiği anlamına gelmez. Yazılar, bilgi amaçlı olup, hukuki mütalaa ya da tavsiye niteliği taşımamaktadır.
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı ve bilimsel yazma etik kurallarını aşan iktibaslar konusunda yazarların ve On İki Levha Yayıncılık’ın rızası bulunmamaktadır.
Author image
Ankara