Lexpera Blog

Tag: cebri artırma

Toplam 1 Gönderi

İsteğe Bağlı Açık Artırmada İhalenin İptalini ve Cebri Artırmada İhalenin Feshini Kimler Talep Edebilir?

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun “Artırmanın iptali” başlıklı 281. maddesinin birinci fıkrasına göre “Hukuka veya ahlaka aykırı yollara başvurularak ihalenin gerçekleştirilmesi sağlanmışsa her ilgili, iptal sebebini öğrendiği günden başlayarak on gün ve her hâlde ihale tarihini izleyen bir yıl içinde ihalenin iptalini mahkemeden isteyebilir. Aynı maddenin ikinci fıkrasında “Cebrî

Devamı