Lexpera Blog

Tag: derdestlik

Toplam 1 Gönderi

Milletlerarası Usul Hukukunda Derdestlik ve Bekletici Mesele

Giriş

Derdestlik ve bekletici mesele kavramları, gerek iç yargılamada gerekse de iki farklı ülke yargılama makamları arasında söz konusu olabilmektedir. İç yargılamadaki derdestlik ve bekletici mesele kurumlarını düzenleyen hukuk kuralları bulunmasına karşın, yabancı derdestlik kurumu çok büyük ölçüde düzenlemeden yoksun kalmıştır. Bu da beraberinde, bu kurumların milletlerarası seviyede nasıl tespit

Devamı