Lexpera Blog

Tag: dijital içerik

Toplam 1 Gönderi

Dijital İçerik ve Hizmetler ile Dijital Unsurlu Mallar: AB Tüketici Müktesebatının Yeni Kavramları

Kardeş direktifler olarak anılabilecek 2019/770 sayılı Dijital İçerik Direktifi ve 2019/771 sayılı Mal Satış Direktifi'nin yürürlüğe girmesiyle dijital içerik kavramı AB Tüketici Hukukunda yerleşik hâle gelmiş, dijital hizmet ve dijital unsurlu mal kavramları müktesebata kazandırılmıştır.

Yazı dizisinin ilk yazısında AB'nin tüketiciyi korumaya dair yarım asırlık tecrübesini dijital dünyaya

Devamı