Lexpera Blog

Tag: doğum izni

Toplam 1 Gönderi

6663 Sayılı Kanun ile 4857 Sayılı İş Kanunu’nda Doğum İznine İlişkin Getirilen Değişiklikler

Bilindiği üzere çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin dengenin sağlanması amacıyla 4857 sayılı İş Kanunu ile belirli düzenlemeler getirilmiş olup, ilgili mevzuat ile sözleşmeye dayalı kurulan işçi ve işveren arasındaki ilişkilere yönelik belirli sosyal ve ekonomik haklar sağlanmıştır.

İlgili mevzuat ile düzenlenen başlıca haklar arasında ise maaş alacağı, kıdem tazminatı,

Devamı