Lexpera Blog

Tag: İş Kanunu

Toplam 3 Gönderi

BEDELLİ ASKERLİK YAPACAKLAR KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR Mİ?

İş Hukukunun en temel prensiplerinden biri; "Çalışmayana kıdem yok!" ilkesidir. 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca kendi isteği doğrultusunda işten ayrılan işçilere kıdem tazminatı ödenmemektedir. Lakin bu durumun bazı istisnai halleri mevcuttur. Bunlardan biri de muvazzaf askerliktir. Aynı işverene bağlı olarak minimum 1 yıl çalışan işçi askerlik nedeniyle işten

Devamı

İş Hukukunda Bildirim Süresinin Resmi Tatil ve Bayramlara Denk Gelmesi Halinde Bildirim Süresine Ek Bir Süre Eklenmesi Gerekir mi?

İş sözleşmeleri iki şekilde sona ermektedir: fesih dışında ve fesih yoluyla. Bozucu yenilik doğuran bir işlem olan fesih beyanı haklı nedenlerle derhal olabileceği gibi bildirim süresi verilerek de gerçekleştirilebilir.

4857 sayılı İş Kanununun 17. maddesi uyarınca:

"Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir.

İş sözleşmeleri;

Devamı

6663 Sayılı Kanun ile 4857 Sayılı İş Kanunu’nda Doğum İznine İlişkin Getirilen Değişiklikler

Bilindiği üzere çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin dengenin sağlanması amacıyla 4857 sayılı İş Kanunu ile belirli düzenlemeler getirilmiş olup, ilgili mevzuat ile sözleşmeye dayalı kurulan işçi ve işveren arasındaki ilişkilere yönelik belirli sosyal ve ekonomik haklar sağlanmıştır.

İlgili mevzuat ile düzenlenen başlıca haklar arasında ise maaş alacağı, kıdem tazminatı,

Devamı