Lexpera Blog

Tag: elektronik ticaret

Toplam 2 Gönderi

Elektronik Ticaret Sektöründe Kurallar Değişti


Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da Yapılan Değişiklik ve Yeni Yönetmelik Çerçevesinde Bir İnceleme

I. Giriş

7 Temmuz 2022 tarih ve 31889 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7416 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile elektronik ticaret sektörünün kurallarını belirleyen temel kanunda köklü değişiklikler gerçekleştirilmiş; sektördeki

Devamı

Ticari Elektronik İleti Uygulamalarında Yeni Dönem: İleti Yönetim Sistemi


Güncelleme: Yazının yayımladığı tarihten sonra yapılan Yönetmelik değişiklikleri gereği, yazının ilgili bölümleri güncellenmiştir. 9.9.2020.


Giriş

2019 yılında 83,1 milyar TL’ye ulaşarak hızlı büyümesini sürdüren e-ticaret sektöründe, regülasyonlara da sürekli olarak bir yenisi eklenmektedir.[1] E-ticaret faaliyetinde bulunan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların sipariş, sözleşme ve

Devamı