Lexpera Blog

Tag: kentsel dönüşüm

Toplam 1 Gönderi

Arsa Payının Önemi ile Arsa Payının Düzeltilmesi Davası Hakkında Değerlendirme

Türkiye’de meydana gelen depremler kentsel dönüşümün önemini ortaya koymuştur. Binalar doğal afetler neticesinde ya da kat maliklerinin iradesi ile karar alınarak yıkılabilmektedir. Yıkım neticesinde, kat malikleri arasında bir mutabakat olmaz ise, farklı konum ve özelliklerde bağımsız bölüme sahip olan kat maliklerinin arsa paylarının ne şekilde belirleneceği sorunuyla karşılaşılmaktadır. Bu

Devamı