Lexpera Blog
Author image

Doğukan Algan

2 Gönderi

Mücbir Sebebin Varlığı Durumunda Çek İbrazı

Dünya genelinde ortaya çıkan Koronavirüs (COVID-19) salgını (=salgın) nedeniyle Devlet yetkilileri tarafından vatandaşların sokağa çıkmamaları tavsiye edilmektedir. Buna ek olarak belirli risk grubundaki yurttaşların sokağa çıkmaları genelge vasıtasıyla yasaklanmıştır.

Koronavirüs (COVID-19) salgınının yarattığı etki dikkate alındığında mücbir sebep teşkil ettiği sonucuna varılmaktadır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 811. maddesi

Devamı

Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinden Her Biri Hangi Koşullarda Genel Kurul Kararının İptalini Talep Edebilir?

TTK m. 446/1-d’ye göre, genel kurul kararının uygulanması yönetim kurulu üyelerinin herhangi birinin kişisel sorumluluğuna yol açacaksa, her bir üye iptal davası açabilir.

TTK m. 446/1-d uyarınca iptali talep edilen genel kurul kararı, icra edilebilir bir karar olmalıdır. Bu nedenle, yönetim kurulu üyelerinin ibrası ya da azli

Devamı