Lexpera Blog

Tag: sessiz kalma yoluyla hak kaybı

Toplam 1 Gönderi

Marka Hukukunda Sessiz Kalma Yoluyla Hak Kaybının (SMK m. 25/6) Uygulama Alanı

10 Ocak 2017’de yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun getirdiği en önemli yeniliklerden biri hiç kuşkusuz “sessiz kalma yoluyla hak kaybı”dır. 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK ’da bu konuda bir hüküm bulunmuyordu. Ancak uzun yıllardır Yargıtay içtihatlarıyla bu kurum hukukumuzda varlığını sürdürmekteydi. SMK’nın yürürlüğe

Devamı