Lexpera Blog

Tag: sportif faaliyet

Toplam 1 Gönderi

Sportif Faaliyetlerden Kaynaklanan Hukuki Sorumluluk Açısından Kabul Edilen Risk Değerlendirmesi

Sportif faaliyetler, doğası gereği zarar ile sonuçlanan fiilleri de beraberinde getirebilir. Fiziksel temasın ve dolayısıyla ister istemez çoğu zaman zararın faaliyetin temel unsuru olduğu boks, güreş gibi müsabakaların yanı sıra, niteliği dolayısıyla zarar ihtimalinin neredeyse hiç olmadığı koşu, tenis, yüzme gibi faaliyetlerde dahi, katılımcılar ya da diğer başka etkenler dolayısıyla

Devamı