Lexpera Blog

Tag: sürdürülebilirlik

Toplam 2 Gönderi

Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları Kapsamındaki Aktörler Belirlendi

Giriş

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), 29 Aralık 2023 tarih ve 32414 sayılı Resmî Gazete (1. Mükerrer)’de yayımlanan, 27 Aralık 2023 tarih ve 75935942-050.01.04-[01/21634] sayılı kararı ile sürdürülebilirlik raporlamalarına tabi olan aktörleri belirlemiştir. Aynı tarihte yayımlanan 75935942-050.01.04-[01/21632]

Devamı

Bankacılıkta Sürdürülebilirlik

Bir Kızılderili atasözü der ki; “Son ırmak kuruduğunda, son ağaç yok olduğunda, son balık öldüğünde beyaz adam paranın yenmeyen bir şey olduğunu anlayacak.”

Sürdürülebilirlik (Sustainability) son dönemde hem günlük hayatımızda hem de iş hayatında sıklıkla karşılaştığımız bir kavram haline geldi. Daha ziyade çevre, ağaç ve yeşillik temaları ile birlikte kullanılan

Devamı