Lexpera Blog

Tag: ticari işlemlerde taşınır rehni

Toplam 1 Gönderi

Elektronik Mühür ve Türk Ticaret Kanunu’nda Yapılan Yeni Düzenlemeler

Bilindiği üzere, 7263 sayılı “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun[1] (7263 sayılı Kanun) Resmi Gazetede yayımlanmış[2] bulunmaktadır. Söz konusu kanun teklifinin genel gerekçesi, özü itibariyle şöyledir:

Emek yoğun ekonomiden, bilgi ve teknoloji yoğun ekonomiye geçişin en önemli parametrelerinden biri de Teknoloji Geliştirme Bölgeleridir.

Devamı