Lexpera Blog
Author image

Yavuz Akbulak

5 Gönderi
SPK Başuzmanı

TTK Yönünden ‘Bilgi Alma Hakkı’

1. Türk Ticaret Kanunu’ndaki Hükümler

Elbette, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ülkemiz şirketler hukukuna çok önemli yenilikler getirmiştir. Kuşkusuz bu yeniliklerden biri de, çağdaş şirketler hukukuna uygun olarak pay sahibinin konumunun güçlendirilmesi bakımından özellikle ‘bilgi alma hakkı’ konusunda yapılan yeni düzenlemeler olmuştur.

Bilgi alma hakkı konusundaki temel düzenlemeler,

Devamı

Anonim Şirket Ortakları ve Yönetim Kurulu Üyeleri Yönünden Şirkete Borçlanma Yasağı Hadisesi

1. Giriş

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), kurumsal yönetim ile ilgili olarak bir taraftan ilkesel ve genel hükümler öngörmüş diğer taraftan da, çeşitli konularda anılan ilkelere uygun düzenlemeler yapmıştır. Bu kapsamda yapılan düzenlemeleri iki grupta toplamak mümkündür.

Birinci grupta;

i. Yönetimin, yönetim kurulu tarafından bir teşkilat yönetmeliği ile devri

Devamı

“İnançlı Mülkiyet” Üzerine Bir Değerlendirme

1. ‘İnançlı İşlem’

1.1. Kavram Olarak

‘İnançlı işlemler’ inananın inanılana güvenerek bir malını devrettiği ve ardından inançlı işlemin süresi sona erdiğinde veya amacın gerçekleşmesi ile malın ilk sahibine döndüğü işlemlerdir.

Türk hukukunda ‘inançlı işlemler’ doğrudan düzenlenmemiştir. İnançlı işlemler, öğreti ve yargı kararları ışığında Türk hukukunda yerini almıştır.

‘İnançlı işlem’

Devamı

Türk Hukukunda Yönetim Kurulu Başkanı, İcra Kurulu Başkanı, Genel Müdür, Ceo vb. Kavramlar Üzerine Bir Değerlendirme

1. Türk Ticaret Kanunu’nda (TTK) Düzenlenen Ticaret Şirketi Türleri

TTK’nın 124’üncü maddesine göre, ticaret şirketleri; kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketlerden ibaret olup; kollektif ile komandit şirket şahıs; anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket ise sermaye şirketi sayılır.

  • Kollektif şirketler bakımından ortaklardan her biri,

Devamı

7244 Sayılı Kanunla Yapılan Düzenleme Sonrasında Kârların ve Yedek Akçelerin Dağıtımında Son Durum

1. “Kâr Payı” Kavramı ve Türk Ticaret Kanunu’ndaki (TTK) Düzenleme

Kâr payı, genel kurul tarafından belirlenen politika çerçevesinde hesap dönemi itibarıyla net dönem kârı ve kâr dağıtımına konu edilebilecek diğer kaynaklar üzerinden ortaklara ve kâra katılan diğer kişilere genel kurulca dağıtılmasına karar verilen tutarı ifade etmektedir (Kâr Payı Tebliği,

Devamı