Lexpera Blog

Tag: uzaktan çalışma

Toplam 3 Gönderi

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği’nin İş Hayatına Etkileri

Giriş

Uzaktan çalışma; 4857 sayılı İş Kanunu’nun (“Kanun”) 14. maddesi uyarınca “İşçinin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile iş yeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisi” olarak açıklanmış olup, günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte

Devamı

Türk Hukuku’nda Uzaktan Çalışma ve Koronavirüs (Covid 19) Salgını

Gelişen teknoloji ile birlikte uzaktan çalışma gittikçe popülerlik kazanmaktadır. Bu yazıda Koronavirüs salgını (Covid 19) ile birlikte birçok iş yerinin zorunluluk sonucu uygulamaya geçtiği uzaktan çalışma, iş hukuku anlamında incelenecektir.

1. Özet

  • Uzaktan çalışma; işçinin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları

Devamı

Uzaktan Çalışma Modeli, Riskleri ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Hakkında

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilmesine neden olan “Covid-19” adı ile bilinen salgın hastalık sebebiyle, ülkemizde ve tüm dünyada pek çok önlem alınmış durumdadır. Söz konusu önlemlerin bir kısmı idari merciler eli alınmakta ve denetlenmekte iken, bir kısmı ise işverenlerin inisiyatifine bırakılmış durumdadır. İşverenler tarafından bu kapsamda alınan en

Devamı