Lexpera Blog

Tag: uzay hukuku

Toplam 1 Gönderi

Uzayın Devlet Dışı Aktörler Tarafından Ticari Kullanımı ve Yasal Düzenleme İhtiyacı

Gerek tarihsel süreçte gerekse günümüzde mevcut yasal çerçeve bakıldığında uzay hukuku uluslararası hukukun altında ve süjesini devletlerin oluşturduğu bir alandır. Oysa günümüzde uzay en çok “özel kişiler/kurumlar” çalışmada kullanılacak terim “devlet dışı aktörler” (non-state actors) tarafından ticari olarak kullanılmaktadır. Çalışmanın amacı uzay hukukuna ilişkin mevcut yasal çerçeve sınırları içinde

Devamı