Lexpera Blog

Tag: uluslararası hukuk

Toplam 4 Gönderi

Uzayın Devlet Dışı Aktörler Tarafından Ticari Kullanımı ve Yasal Düzenleme İhtiyacı

Gerek tarihsel süreçte gerekse günümüzde mevcut yasal çerçeve bakıldığında uzay hukuku uluslararası hukukun altında ve süjesini devletlerin oluşturduğu bir alandır. Oysa günümüzde uzay en çok “özel kişiler/kurumlar” çalışmada kullanılacak terim “devlet dışı aktörler” (non-state actors) tarafından ticari olarak kullanılmaktadır. Çalışmanın amacı uzay hukukuna ilişkin mevcut yasal çerçeve sınırları içinde

Devamı

Yabancı Yatırımlar ve Uluslararası Hukuk

Devletler arasındaki ilişkiler ve etkileşimler çoğaldıkça uluslararası hukukun (public international law) düzenleme alanına giren konuların da bu duruma paralel olarak arttığını gözlemlemekteyiz. Devletler arasında cereyan eden ekonomik ilişkiler de zamanla uluslararası hukuk çerçevesine oturtulmuştur. Bu anlamda yabancı yatırım hukukunun ortaya çıkışında devlet adamları, işadamları ve uluslararası şirketlerin etkisi olmakla birlikte

Devamı

Kozmopolit Hukuk: Kant ve Schmitt

İki dünya savaşından sonra devletlerin bir araya gelerek dünyadaki tüm insanların barış ve güvenlik içinde yaşamalarını sağlamak ve bu durumu garanti altına almak adına oluşturdukları Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin 24. Maddesine göre bu görev, Güvenlik Konseyi’ne aittir. Konsey özellikle, üyesi olan beş daimi üyenin sahip olduğu veto hakkına dayanarak,

Devamı

Uluslararası Ceza Mahkemesinin Kuruluşuna Giden Yol- Ad Hoc Mahkemeler 1 (Nürnberg ve Tokyo Uluslararası Askeri Ceza Mahkemeleri)

Giriş

İnsanlık tarihi terasından etrafı kolaçan ettiğimizde dört bir tarafın savaşlarla kaplı olduğunu görürüz. Tarihin ilk çağlarında sahip olduğu yegâne şeyi; canını koruma kaygısında olan insanın, bir hegemonyaya ihtiyaç duyduğunu bunun akabinde de ona biat ettiğini görmekteyiz. Şüphesiz ki insanlığın en temel arzusu “hayatta kalmak”tır. Bunu sağlamak için de

Devamı