Lexpera Blog

Kiracıdan Alınan Yazılı Tahliye Taahhütnamesinin Kira Sözleşmesine Etkisi

Özet:

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 352.maddesinde, kiraya veren ile kiracı arasındaki kira ilişkisinde, kiracıdan alınan yazılı tahliye taahhütnamesinden söz edilmektedir. TBK m.352/I hükmüne göre, “Kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği hâlde boşaltmamışsa kiraya veren,

Devamı

Lexpera’da Geçen Hafta (11-17 Haziran 2022)

Literatür, içtihat ve mevzuata ilişkin önemli gelişmeleri içeren haftalık bültenimizin otuz üçüncüsünü siz üyelerimizin dikkatine sunuyoruz.

Literatür

Geçen hafta Lexpera’ya yüklenen eserler aşağıda yer almaktadır:

Alper Utaş, Dünya Ticaret Örgütü Kuralları Açısından Uluslararası Ticaret Engelleri ve İhlalleri

Eserin ilk bölümünde DTÖ’ye, sistemine ve antlaşmalarına ilişkin genel bir bakış

Devamı

Savunma Hakkı ve Kişisel Veri Gerilimi: Avukatın Delilleri Kullanırken Kişisel Veri ile Adil Yargılanma Hakkı Arasındaki İmtihanı

Kişisel Veri Nereye Kadar Korunmalı? İnsanların Hayatı Pahasına Mı?

29 Mart 2015.

Son yüzyılın, dünya sivil havacılık tarihindeki belki en kötü günlerinden birisi.

German Wings Havayolları’nda çalışan ve ağır psikolojik sorunlar yaşamakta olan bir pilot, intihar eder ve 149 kişinin hayatını yitirmesi ile sonuçlanan bir uçak kazası gerçekleşir. 150

Devamı

Lexpera’da Geçen Hafta (4-10 Haziran 2022)

Literatür, içtihat ve mevzuata ilişkin önemli gelişmeleri içeren haftalık bültenimizin otuz ikincisini siz üyelerimizin dikkatine sunuyoruz.

Literatür

Geçen hafta Lexpera’ya yüklenen eserler aşağıda yer almaktadır:

Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Cilt 38, Sayı 1, 2022

Derginin bu sayısında, ticari işletmeler arasında mal ve/veya hizmet tedarikinde geç ödemeye ilişkin

Devamı

Bonoda Yer Alan Ciro Edilemez Kaydının Kambiyo Senedine Etkisi

Özet:

Kambiyo senetleri denilmekle anlaşılması gereken senet türleri, poliçe, bono ve çektir. Esasen, cirantanın ciro ederken yazacağı ciro yasağı kaydının hukuki sonucu 6102 Sayılı TTK’nın 685/II hükmünde düzenlenmiştir. İlgili hükme göre, “Ciranta, poliçenin tekrar ciro edilmesini yasak edebilir; bu hâlde, senet sonradan kendilerine ciro edilmiş olan kişilere karşı

Devamı