Lexpera Blog

Lexpera’da Geçen Hafta (30 Temmuz-5 Ağustos 2022)

Literatür, içtihat ve mevzuata ilişkin önemli gelişmeleri içeren haftalık bültenimizin otuz dokuzuncusunu siz üyelerimizin dikkatine sunuyoruz.

Literatür

Geçen hafta Lexpera’ya yüklenen eserler aşağıda yer almaktadır:

Gözde Türkeli, Toplanma Hakkı Bağlamında Kanuna Aykırı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Suçu

Kitap, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkına ilişkin olup 2911 sayılı Toplantı ve

Devamı

Lexpera’da Geçen Hafta (23-29 Temmuz 2022)

Literatür, içtihat ve mevzuata ilişkin önemli gelişmeleri içeren haftalık bültenimizin otuz sekizincisini siz üyelerimizin dikkatine sunuyoruz.

Literatür

Geçen hafta Lexpera’ya yüklenen eserler aşağıda yer almaktadır:

Mustafa Tolga Özer, Medeni Hukukta Hata Kavramı

Çalışmada ilk olarak hata kavramı ve türleri incelenmiş, daha sonra medeni hukukun farklı dalları da dikkate alınarak

Devamı

Lexpera’da Geçen Hafta (16-22 Temmuz 2022)

Literatür, içtihat ve mevzuata ilişkin önemli gelişmeleri içeren haftalık bültenimizin otuz yedincisini siz üyelerimizin dikkatine sunuyoruz.

Literatür

Geçen hafta Lexpera’ya yüklenen eserler aşağıda yer almaktadır:

Şafak Evran Topuzkanamış, Karşılaştırmalı Anayasa Hukukunda Halka Ait Anayasacılık

Kitapta, anayasacılığın teorik zemininden hareketle halka ait olanın belirlenmesi, anayasal anlarda, evrenselci ve işlevselci anayasal

Devamı

Lexpera’da Geçen Hafta (2-15 Temmuz 2022)

Literatür, içtihat ve mevzuata ilişkin önemli gelişmeleri içeren haftalık bültenimizin otuz altıncısını siz üyelerimizin dikkatine sunuyoruz.

Literatür

Geçen hafta Lexpera’ya yüklenen eserler aşağıda yer almaktadır:

Serkan Kaya, Consumer Dispute Resolution in the Digital Age: Online Dispute Resolution

Kitapta, geleneksel tüketici tazminat sisteminin güçlü ve zayıf yanları tartışılmış, tüketicilerin adalete

Devamı

7409 Sayılı Kanun ile Getirilen Geçici Madde 1 Gereğince Kira Bedelinin Belirlenmesi

Giriş

Bilindiği üzere Türk Borçlar Kanunumuzdaki düzenlemelerde özellikle konut ve çatılı işyeri kira sözleşmelerinde kiracıyı koruyan bir yaklaşım benimsenmiştir. Bu yaklaşım özellikle kiralananın tahliyesi ve kira bedelinin belirlenmesinde kendini göstermektedir. Bu iki koruma alanının birbiriyle bağlantılı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Nitekim konut ve çatılı işyeri kira sözleşmelerinin sona ermesi

Devamı