Lexpera Blog
Author image

Av. Cengiz Aşkan

5 Gönderi Websitesi
Antalya Barosu üyesidir. Lisans eğitimini Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, yüksek lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim dalında tamamlamıştır.

Ekonomi Hukuku Açısından Yüksek Fen Kurulunun Yeni Yapısı ve Görevleri

Hayatın temel değeri olan ekonomi, hukukun da en önemli şekillendiricisidir. Ekonomi geliştikçe, hukuk da yenilenmektedir. Ekonomi hukuku[1] açısından bakıldığında Yüksek Fen Kurulu ile ilgili yeni düzenleme dikkat çekicidir ve önemli bir çözüm arayışının açık bir göstergesidir.

Anayasa, kanunlar ve ihtiyaçlar bağlamında hukuk, yeni içerik üretimi gerçekleştirdiğinde, düzenleme alanına ilişkin

Devamı

Kamulaştırmada Objektif Ölçü Normu

Kamulaştırma hukuku, güncelliğini normlarındaki değişimle sürdürmektedir. En son norm değişimi Anayasa Mahkemesinin 2018/156 Esas, 2019/22 Karar ve 10.04.2019 tarihli iptal kararı ile gerçekleşmiştir. Objektif ölçü normu, iptal kararı ile birlikte yeni bir anlam kazanmış, yeni bir norm oluşmuştur.

Kamulaştırma; idari ve gerektiğinde yargısal nitelik taşıyan, mülkiyet

Devamı

Karayolu Trafik Hukukunda Yaya İlk Geçiş Hakkı

Değişim ve yenilenme hayatın/bilimin gerçeği, hukuk ise doğru ve iyinin normudur. Hukuk geliştikçe hayata iyilik ve değer katar, aklınızı çoğaltır, düşüncenizi güçlendirir. Hukukunuz hayatınızı belirler. Karayolu trafik hukuku, bir kamu hukuku alanı olarak emredici hükümlerle düzenlendiğinden hem kişisel trafik yönetimi hem de kamusal trafik yönetimi açısından önemlidir. Trafik herkesin

Devamı

Doğru Hukuk ve Uygulama İçin Kanun Yararına Bozma

Kavramlar, anlamları ile varlık/değer kazanırlar. Hukuk, kavramlar ülkesidir. Kavram ve çağrıştırdığı anlam algı ve gerçekliği var eder. Kanun yararına bozma kavramı da aslında hukukumuz ve kültürümüz bağlamında hukuk dünyasına ve toplumsal hayata yeterli ölçüde yansımamıştır.

Kanun yararına bozma normları; 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu (İYUK)[1] madde 51’

Devamı

Orman Kanununda Yeni Düzenleme; Ek Madde 15, 16 ve 17

Hukuki düzenlemelerin başladığı 1870 tarihli Orman Nizamnamesinden[1] itibaren “orman” amir (emredici) hükümlerle düzenlenen bir kamu alandır. Ormanların korunması ve geliştirilmesi görevi/sorumluluğu Anayasa[2] tarafından devlete verilmiştir. Orman ve Su İşleri Bakanlığı[3] ve bağlı kuruluşu Orman Genel Müdürlüğü tarafından ormanlarımız yönetilmekte, korunmakta ve geliştirilmektedir. Bakanlıkça yayınlanan son güncel

Devamı