Lexpera Blog
Author image

Dr. Öğr. Üyesi Taylan Barın

2 Gönderi Ankara Websitesi
Anayasa Mahkemesi Raportörü
Anayasa Yargısı Araştırmaları Merkezi (AYAM) Koordinatörü
Ankara Yıldırım Beyazıt Ünv. Hukuk Fak. Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğr. Üyesi

AYM’nin İlk CBK Kararlarının Kısa Tahlili

13/5/2020 tarihli ve 31126 sayılı Resmî Gazetede, Anayasa Mahkemesinin ilk kez verdiği üç adet[1] Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (CBK) kararı yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin hukuki rejimi ve anayasallık denetimi, konunun Anayasa’daki muğlak düzenleme şeklinden kaynaklanan pek çok soruyu barındırmaktadır. Konuya ilişkin yayınlarda öne çıkan soruların önemli kısmının, Anayasa Mahkemesinin

Devamı

TCMB Başkanı’nın Görevden Alınması Kararının Hukuki Tahlili

TCMB Başkanı’nın görevden alınmasını düzenleyen kanun hükümleri ile Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerinin çatıştığı bu durumda Anayasa’ya göre kanun hükümleri uygulanmalıdır. TCMB başkanı ancak 1211 sayılı TCMB Kanunu’nun 27. maddesinde belirtilen ticaretle uğraşma veya bankalar ve şirketlerde hissedar olma yasağına aykırı davranması veyahut da 28. maddesinde belirtilen kendisine verilen

Devamı