Lexpera Blog
Author image

Av. Vedat Pehlivan

2 Gönderi Websitesi
Pehlivan & Güner Hukuk Bürosu

2863 Sayılı Yasanın 65. Maddesinin Uygulanması Hakkındaki Görüşümüz ve Gerekçesi

Giriş: Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasıyla İlgili Cezai Müeyyideyi Düzenleyen 2863 Sayılı Yasanın 65. Maddesi İle İlgili Hukuki Bir İnceleme

Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasının Ülkemizde Tarihi Gelişimi:

1858 tarihli Ceza Kanunnamesi’nin 133. maddesindeki “Hayrat-ı şerife ve tezyinat-ı beldeden olan ebniye ve asar-ı mevzuayı hedm ve tahrip ve yahut

Devamı

2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu Kapsamında İmar Barışı ve Yapı Kayıt Belgesi Hakkında Hukuki Bir İnceleme

A- Yasal Düzenleme:

18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan "Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ilişkin 7143 Sayılı Kanun"un 16. maddesi ile 03/05/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu’na aşağıda yer alan Geçici

Devamı