Lexpera Blog

Tag: Danıştay

Toplam 4 Gönderi

2019’da Türkiye’de Kişisel Verilerin Korunması

Türkiye'nin kişisel verilerin korunmasına ilişkin çerçeve kanunuyla tanışmasının üzerinden üç yıl geçti. Üç yıllık tanışıklık sürecinde özellikle uygulamacıların ve akademisyenlerin konuya yönelik yoğun ilgisi, çift taraflı bir bilinç oluşmasının başlangıcına vesile oldu. Bir yandan veri sorumluları uyum süreçlerine başlarken, diğer yandan verisi işlenen gerçek kişiler de özellikle medya ve Kişisel

Devamı

Vergi İdaresi Uygulamalarına Olan Güvenin Korunması İlkesi Kapsamında Bir Danıştay Kararının Değerlendirilmesi

Güvenin korunması ilkesi (Vertrauensschutzprinzip- the principle of protection of confidence), vergi idaresinin işlem ve/veya uygulamalarıyla vergi ödevlisinde güven temeli oluşturduğu durumlarda söz konusu güven temeline istinaden tasarruflarda bulunan vergi ödevlisinin iyiniyetini koruyan ilkedir. Yasa hükümleri veya düzenleyici hükümlerde açıklık yoksa ve özellikle idareye takdir yetkisi verilmiş bir durum söz

Devamı

Danıştay Dava Daireleri Arasındaki İş Bölümü (Ağustos 2016)

6723 sayılı Kanun ile Danıştay Kanunu'nda yapılan değişikliklerle Danıştay'ın toplam daire sayısı 17'den 10'a indirilmiştir. Danıştay Kanunu'na 6723 sayılı Kanun ile eklenen Geçici Madde 27'nin 13. fıkrasında ise, Danıştay Başkanlık Kurulu tarafından iş durumu ve ihtiyaçlar dikkate alınarak değişiklerin yürürlüğe girmesinden itibaren en geç üç yıl içinde daire sayısının

Devamı

Danıştay Dava Daireleri Arasındaki İş Bölümüne İlişkin Değişiklikler (2016)

Danıştay Başkanlık Kurulunun Danıştay Dava Daireleri arasındaki iş bölümünü düzenleyen kararı[1] Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni iş bölümü 2016 Şubat başından itibaren uygulanmaya başlanacak.

Önceden olduğu gibi[2], üç, dört, yedi ve dokuzuncu dairelerin vergi dava dairesi olarak, diğer dairelerin ise idari dava dairesi olarak görev yapacağı kararlaştırıldı.

Daireler arasındaki

Devamı