Lexpera Blog

Tag: Danıştay

Toplam 2 Gönderi

Danıştay Dava Daireleri Arasındaki İş Bölümü (Ağustos 2016)

6723 sayılı Kanun ile Danıştay Kanunu'nda yapılan değişikliklerle Danıştay'ın toplam daire sayısı 17'den 10'a indirilmiştir. Danıştay Kanunu'na 6723 sayılı Kanun ile eklenen Geçici Madde 27'nin 13. fıkrasında ise, Danıştay Başkanlık Kurulu tarafından iş durumu ve ihtiyaçlar dikkate alınarak değişiklerin yürürlüğe girmesinden itibaren en geç üç yıl içinde daire sayısının

Devamı

Danıştay Dava Daireleri Arasındaki İş Bölümüne İlişkin Değişiklikler (2016)

Danıştay Başkanlık Kurulunun Danıştay Dava Daireleri arasındaki iş bölümünü düzenleyen kararı[1] Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni iş bölümü 2016 Şubat başından itibaren uygulanmaya başlanacak.

Önceden olduğu gibi[2], üç, dört, yedi ve dokuzuncu dairelerin vergi dava dairesi olarak, diğer dairelerin ise idari dava dairesi olarak görev yapacağı kararlaştırıldı.

Daireler arasındaki

Devamı