Lexpera Blog

Tag: haksız fiyat

Toplam 3 Gönderi

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yetkilerinin Girişim Özgürlüğü ve Mülkiyet Hakkına Aykırılığı

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nun Fahiş Fiyat Artışı ve Stokçuluk Faaliyetlerine Yönelik “Düzenlemeler Yapma Yetkisi” Anayasa Mahkemesi Tarafından İptal Edildi

I. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu

Pandemi ve deprem gibi “olağanüstü” durumların yanı sıra, son iki yılda olağan ekonomi yönetiminin tercihlerine bağlı olarak aşırı yükselen enflasyon sebebiyle en temel tüketim mallarının

Devamı

Korona Virüs Salgınını Çerçevesinde İhdas Edilen Yeni Bir Kurum: Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu

I. Genel olarak

Korona virüs salgınının (Covid-19) etkileri yalnızca sağlık alanında değil, ekonomi ve hukuk alanında da söz konusu olmuştur. Nitekim, bu etkiler gündelik yaşantımızda ilk nüvelerini erken bir safhada göstermiş ve temel gıdadan hijyen ürünlerine kadar birçok mal ve hizmette önemli fiyat değişiklikleri olmuştur. Bu değişikliklerin yalnızca klasik iktisattaki

Devamı

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği’nin İdari Para Cezası Hükümlerine İlişkin Yorumlarımız

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği (Yönetmelik), 28.05.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan Yönetmelik hükümleriyle, olağanüstü hal, afet ve ekonomik dalgalanma dönemleri ile diğer acil durumlarda faaliyet gösterecek Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nun oluşumu, görev ve yetkileri ile üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin fahiş fiyat artışı

Devamı