Lexpera Blog

Tag: İmha edilmesi gereken mallar

Toplam 1 Gönderi

Takdir Komisyonuna Başvurmaksızın “İmha Edilen” Stokların Gider Yazılabilme İmkânı ve Vergi Kanunları Karşısında Durumu

Stoklar, olağan ve olağanüstü nedenlerle kısmen ya da tamamen ortadan kalkarak zayi olabilmekte ve iktisadi değerlerini kısmen ya da tamamen yitirebilmektedirler (Erkan, 2021, s.40). Çevreye ve genel sağlığa zararlı sebeplerden bazı stoklar ise imha edilmekte ve zayi olabilmektedir. Stokların imhası 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 496 No’lu

Devamı