Lexpera Blog
Author image

Vm. Ümit Erkan

2 Gönderi
YMM, E.Vergi Müfettişi

Takdir Komisyonuna Başvurmaksızın “İmha Edilen” Stokların Gider Yazılabilme İmkânı ve Vergi Kanunları Karşısında Durumu

Stoklar, olağan ve olağanüstü nedenlerle kısmen ya da tamamen ortadan kalkarak zayi olabilmekte ve iktisadi değerlerini kısmen ya da tamamen yitirebilmektedirler (Erkan, 2021, s.40). Çevreye ve genel sağlığa zararlı sebeplerden bazı stoklar ise imha edilmekte ve zayi olabilmektedir. Stokların imhası 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 496 No’lu

Devamı

Stoklarda “Zayi Olma” Kavramının Türk Vergi Sistemi Karşısında Durumu

Stoklarda “Zayi Olma” Kavramının Türk Vergi Sistemi Karşısında DurumuTemelde “Zayi olma” terimi yitik, kaybolan, telef olan, işe yaramaz hale gelen anlamlarını taşımaktadır. Türk vergi kanunlarında doğrudan bir tanım yapılmamış olan “zayi olan stok/mal” kavramını; işletmenin varlıklarında bulunan, ancak; doğal afetler, yangın, kaza gibi olağanüstü durumlar sonucu veya paslanma, çürüme

Devamı