Lexpera Blog

Tag: konut kirası

Toplam 2 Gönderi

6098 sayılı Kanun Geçici Madde 1 ile Getirilen Kira Bedelinde %25’lik Artış Sınırlamasına Aykırılığın Hukuki Sonuçları Üzerine Değerlendirmeler

Giriş

Geçtiğimiz günlerde medyada yer alan haberlerde[1] Yargıtay’ın önüne gelen bir davada, konut kiralarında 7409 sayılı Kanunla Türk Borçlar Kanununa eklenen geçici 1. maddedeki %25 oranındaki artış üst sınırından daha fazlasına göre belirlenmiş miktarda yapılan kira ödemelerinin, kiraya veren tarafından kiracıya iade edilmesine hükmettiği iddia edilmiştir.

Devamı

7409 Sayılı Kanun ile Getirilen Geçici Madde 1 Gereğince Kira Bedelinin Belirlenmesi

Giriş

Bilindiği üzere Türk Borçlar Kanunumuzdaki düzenlemelerde özellikle konut ve çatılı işyeri kira sözleşmelerinde kiracıyı koruyan bir yaklaşım benimsenmiştir. Bu yaklaşım özellikle kiralananın tahliyesi ve kira bedelinin belirlenmesinde kendini göstermektedir. Bu iki koruma alanının birbiriyle bağlantılı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Nitekim konut ve çatılı işyeri kira sözleşmelerinin sona ermesi

Devamı