Lexpera Blog

Tag: kira bedeli

Toplam 5 Gönderi

Beş Yıldan Sonrası İçin Açılan Kira Bedelinin Tespiti Davalarında Netice-i Talep

A. Genel Olarak

Kira tespit davalarında patlama yaşanan bir dönemden geçiyoruz. Bu nedenle daha önce aklımızın ucundan bile geçmeyen sorunlara muhatap oluyoruz. Yüksek enflasyon, kira tespiti davalarını da adeta kırk bilinmeyenli denkleme dönüştürüyor. Bu durum, hukuki çözümlere duyulan güvenin sarsılmasına yol açıyor. Kira tespit davaları, Yasa’da özel olarak düzenlenmiş

Devamı

6098 sayılı Kanun Geçici Madde 1 ile Getirilen Kira Bedelinde %25’lik Artış Sınırlamasına Aykırılığın Hukuki Sonuçları Üzerine Değerlendirmeler

Giriş

Geçtiğimiz günlerde medyada yer alan haberlerde[1] Yargıtay’ın önüne gelen bir davada, konut kiralarında 7409 sayılı Kanunla Türk Borçlar Kanununa eklenen geçici 1. maddedeki %25 oranındaki artış üst sınırından daha fazlasına göre belirlenmiş miktarda yapılan kira ödemelerinin, kiraya veren tarafından kiracıya iade edilmesine hükmettiği iddia edilmiştir.

Devamı

Rusya-Ukrayna Savaşı ve Buna Bağlı Göç Dalgası Sebebiyle Kiraya Veren Tarafından Kira Bedelinin Uyarlanması Talep Edilebilir Mi?


Konunun Antalya İli Özelinde İncelenmesi


Giriş

Rusya ile Ukrayna arasında 2014 yılından beri süregelen bir çatışma söz konusudur. Ancak 2022 yılında meydana gelen gelişmeler daha önce yaşananlardan farklıdır. 21 Şubat 2022’de Rusya, Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerini bağımsız devletler olarak tanıdığını açıklamış ve devamında Rusya Ukrayna’ya karşı askeri

Devamı

7409 Sayılı Kanun ile Getirilen Geçici Madde 1 Gereğince Kira Bedelinin Belirlenmesi

Giriş

Bilindiği üzere Türk Borçlar Kanunumuzdaki düzenlemelerde özellikle konut ve çatılı işyeri kira sözleşmelerinde kiracıyı koruyan bir yaklaşım benimsenmiştir. Bu yaklaşım özellikle kiralananın tahliyesi ve kira bedelinin belirlenmesinde kendini göstermektedir. Bu iki koruma alanının birbiriyle bağlantılı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Nitekim konut ve çatılı işyeri kira sözleşmelerinin sona ermesi

Devamı

Kira Bedelini Ödemede Temerrüt ve Sonuçları

Giriş

Kira sözleşmesinde kiracının kira bedelini ödemede temerrüde düşmesinin temel olarak birkaç farklı sonucu bulunmaktadır. Bunlar, borçlar hukuku genel hükümlere göre temerrüt halinde sahip olunan haklar, borçlar hukuku özel hükümlerde kira sözleşmesine özgü olarak düzenlenen ve icra ve iflas hukuku kapsamında sahip olunan tahliye hakkıdır. Bu çalışmada öncelikle genel itibariyle

Devamı